Skilmálar

Skilmálar Islenskverslun.is

1. Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum www.islenskverslun.is Eigandi islenskverslun.is er Glymur ehf kt. 420115-0670 Bæjargil 22. 210 Garðabæ. Til einföldunar verður hér eftir talað um islenskverslun.is . Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur islenskverslun.is annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu islenskverslun.is teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

„Söluaðili“ er fyrirtæki sem býður vöru eða þjónustu til sölu á islenskverslun.is

„Kaupandi“ er einstaklingur sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið fyrirtæki en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við.

2. Upplýsingar og verð

Verð á vefsíðunni og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum frá söluaðila og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur. islenskverslun.is er í einstökum tilfellum heimilt að breyta verði vöru eða þjónustu en þá aðeins til lækkunar.

3. Persónuupplý­singar

Á islenskverslun.is er aðgengileg persónuverndar­stefna félagsins. Í þessari persónuvernda­ryfirlýsingu kemur fram hvernig islenskverslun.is umgengst þær persónuupplýsingar sem Islenskverslun.is geymir um kaupanda og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar.

4. Aðgangur

Kaupandi hefur leyfi til að nota Islenskverslun.is og þá þjónustu sem þar er boðið upp á í samræmi við skilmála þessa og þær aðgangstakmarkanir sem Islenskverslun.is setur. Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á Islenskverslun.is. Islenskverslun.is áskilur sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Verði kaupandi uppvís að sviksamlegu athæfi við kaup á Islenskverslun.is verður það tilkynnt til lögreglu. Islenskverslun.is áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang að Islenskverslun.is ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.

5. Innskráning, pöntun og afhending

Við fyrstu innskráningu á Islenskverslun.is skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið persónuverndar­stefnu félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista og SMS lista Islenskverslun.is. Pöntun kaupanda á Islenskverslun.is er bindandi þegar hann hefur staðfest pöntun sína í kaupferlinu. Islenskverslun.is er skuldbundið að afgreiða pöntun kaupanda og sendir kaupanda staðfestingu tölvupósti. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst. Kaupandi fær síðan sent Hópkaupsbréf í tölvupósti, þ.e. ef tilboð verður virkt og greiðsla berst frá kaupanda. Mikilvægt er að rétt tölvupóstfang sé skráð til að hægt sé að senda Hópkaupsbréf og millifærsluup­plýsingar til kaupanda.

6. Samningurinn

Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála Islenskverslun.is. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vefsvæði Islenskverslun.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupendur samkvæmt skilmálum og skilyrðum Islenskverslun.is.

7. Greiðsla

Greiðslu getur kaupandi innt af hendi á ýmsa vegu:

  • Kreditkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplý­singar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan fest og heimild fengin fyrir upphæðinni. Upphæðin verður þó ekki skuldfærð af kortinu fyrr en tilboðinu er lokið og lámarksfjöldi kaupenda hefur fengist til að tilboðið verði virkt.
  • Millifærsla: Ef óskað er eftir að greiða með millifærslu slær kaupandi inn gsm-númerið sitt inn við staðfestingu á pöntun. Í kjölfarið fær hann sent sms-skeyti með auðkennisnúmeri sem þarf að slá inn til að halda áfram með kaupin. Þá fær kaupandi sendan tölvupóst með greiðsluupplýsingum og tilvísunarnúmeri. Þegar Hópkaup hafa móttekið greiðslu frá kaupanda fær kaupandi tilkynningu með tölvupósti. Ef Islenskverslun.is hafa ekki móttekið greiðslu innan þriggja daga falla kaupin sjálfkrafa niður.
  • Inneign: Ef kaupandi á inneign hjá Islenskverslun.is getur hann greitt pöntun að hluta eða öllu leyti með inneign sinni

8. Annað

Islenskverslun.is áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda eða skráðum notenda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda eða skráðum notanda og/eða birting á vefsíðu Islenskverslun.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi eða skráður notandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

9. Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

10. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1.11.2019

  
Social Messaging